Vad är sionismen?

http://lassew.lege.net/Vad_ar_sionismen/

Mohamed Omar videointervjuar Lasse Wilhelmsson 2009-09-14:"Vad är sionismen, och varför är den farlig?"


HOME

Copyleft © 2009 Lasse Wilhelmson.