C o p y l e f t    N o t i c e

http://lassew.lege.net/copyleft.html
Copyleft:   © Copyright Lasse Wilhelmson.   Nedladdning, visning, kopiering antingen analogt eller digitalt av detta arbete för icke-kommersiella ändamål uppmuntras å det kraftfullaste och tillstånd att göra detta ges härmed, förutsatt att inga förändringar sker och att ursprunget anges.   Kontakta Lasse Wilhelmson för andra användningar!HOMEDet ovanstående är modifierat från Free Software Foundation's CopyLeft, se kopia här: GPL.
Copyright © 2008 Lasse Wilhelmson